• ضرورت تشکیل بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قزوین

    ضرورت تشکیل بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی قزوین

    سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: شرایط ویژه اقتصادی در حوزه تولید و بازار ایجاب می‌کند که بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی تهیه و تدوین شود.  محمدحسین عطایی در حاشیه نشست وبینار قرارگاه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: وجود بانک