• ۱۱۳معبر دارای خاموشی مقطعی و کلی است / اداره برق تلاش مضاعف کند

    ۱۱۳معبر دارای خاموشی مقطعی و کلی است / اداره برق تلاش مضاعف کند

    رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل گفت: در راستای مدیریت یکپارچه شهری همکاری بیشتر از سوی دستگاههای خدمات رسان با شهرداری کرج در زمینه عمران شهری ضروری است. علیرضا رحیمی محمودآبادی در جلسه بررسی روشنایی معابر سطح شهر که با حضور اعضای کمیسیون عمران و معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان البرز تشکیل

  • افزایش ۵ میلیون متر مکعبی تولید گاز زاگرس جنوبی در اوج مصرف زمستانی

    افزایش ۵ میلیون متر مکعبی تولید گاز زاگرس جنوبی در اوج مصرف زمستانی

      مهدی حیدری در حاشیه بازدید از منطقه عملیاتی آغار و دالان ضمن ارائه راهکارهای فنی و عملیاتی به مسئولین منطقه، گفت: ظرفیت تولید گاز شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس در ناحیه آغار  ۲۴ میلیون متر مکعب در روز است که بدلیل عدم امکان  دریافت گاز از سوی شرکت ملی گاز و شرکت ملی