• کمبود زمین برای ایجاد ناحیه صنعتی در کوهسرخ خراسان رضوی

    کمبود زمین برای ایجاد ناحیه صنعتی در کوهسرخ خراسان رضوی

    مرتضی شرف‌الدین شیرازی با اشاره به آخرین وضعیت ایجاد ناحیه صنعتی در این شهرستان گفت: پس از پیگیری‌های صورت گرفته اگرچه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، زمین ۴۱ هکتاری حد فاصل روستای کوشه و ایور را به شرکت شهرک‌های صنعتی معرفی کرد و در نزدیکی آن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز و انشعابات هم قرار دارد